Rodzina produktów EKOGRID

Kratka EKOGRID
500x500x40

Czytaj więcej >

Kratka EKOGRID
600x400x40

Czytaj więcej >

Kratka EKOGRID
600x400x30

Czytaj więcej >

Obrzeże EKOGRID
45mm

Czytaj więcej >

Obrzeże EKOGRID
58mm

Czytaj więcej >

Kratki EKOGRID – powierzchnia biologiczne czynna

Kratki EKOGRID – wytrzymałość na ściskanie

1000t lub…

Kratki EKOGRID – rodzaj wypełnienia kratki

Piasek

Trawa

Żwir

Produkty EKOGRID – zastosowanie

Kratki Trawnikowe Patrol Group

Nawierzchnie chodników i parkingów dla pojazdów o ciężarze < 25 kN:

– ścieżki i ciągi piesze w parkach (tylko z obsiewem trawą),
– wjazdy do garaży,
– stanowiska dla przyczep campingowych,
– osiedlowe miejsca postojowe,
– parkingi samochodowe,
– do budowy dróg, ciągów pieszo-jezdnych na wałach przeciwpowodziowych i zaporach ziemnych,
– lądowiska do startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 300 kg (tylko z obsiewem trawą)

Zabezpieczenia i umocnienia:

– do budowy ciągów pieszo-jezdnych,
– osłona przestrzeni wokół drzew rosnących wzdłuż chodników,
– umacnianie brzegów i koryt rowów odwadniających, cieków, zbiorników (zabezpieczenie przed rozmyciem i erozją) przy budowie dróg,
– zabezpieczanie i wzmocnienie skarp oraz powierzchni przed erozją.

Obrzeża Trawnikowe Patrol Group

– system wzmacniania nawierzchni przeznaczony do w/w kratek trawnikowych

Certyfikaty i deklaracje

NAZWA BADANIA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA NORMA
Badania i ocena przydatności do stosowania kratek trawnikowych do wzmacniania powierzchniowego gruntu Instytut Techniki Budowlanej (ITB) – Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki
i Betonu w Warszawie
PN-EN 1991-1:2004 (drogi dostępu, strefy dostaw, strefy dostępne dla pojazdów straży pożarnej ≤160 kN)
Badania przydatności komunikacyjnej kratek drogowych do pokrycia zewnętrznych obszarów ruchu pojazdów i pieszych Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w Warszawie
IBDiM Nr PB/TW-2/147/2019;
IBDiM Nr PB/TW-2/148/2019
Badania przydatności komunikacyjnej obrzeża do kratki trawnikowej Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w Warszawie
IBDiM Nr PB/TW-2/147/2019;
IBDiM Nr PB/TW-2/148/2019
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH Wydana przez Patrol Group Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Znak Budowlany B (symbol znaku) – Nr IBDiM-KOT-2020/0597 wydanie 1