I w tym roku Zespół Patrol Group dołączył do pięknej akcji Szlachetna Paczka. Paczki przygotowane przez pracowników Wielunia i Krakowa trafiły do wybranej przez nas rodziny. […Gdy to wszystko dotarło do rodziny, uśmiechów na twarzy była co nie miara. Rodzina z pewnością na bardzo długo zapamięta ten dzień i okazaną pomoc….] te wspaniałe słowa od wolontariuszki Szlachetnej Paczki na kolejny rok pozostaną dla nas motywacją do wspólnych działań.